Taideyhdistys Mikkelangelot ry

on Mikkelissä toimiva taiteen- ja käsityön tekijöiden ja tukijoiden avoin yhteisö.

auttaa kehittämään ja hyväksymään oman luovuuden. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuva- ja käsityötaiteen harrastusta ja taitoa yhdistyksen kotipaikkakunnalla sekä saada taiteen harrastajat yhteiseen toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää taide- ja käsityönäyttelyitä, luentoja, kursseja, taideretkiä ja leirejä.

Mikkelangelon toimintaperiaatteena on rohkaista itsenäisiä taiteenharrastajia tuomaan töitään esille taidenäyttelyissä, tekemään töitä yhdessä, vaihtaen kokemuksia ja oppimaan palautteen, kurssien ja luentojen avulla sekä löytämään vuorovaikutuksesta uutta energiaa ja ideoita.

Mikkelangelon tarina alkaa vuodesta 2007. Kesällä vielä nimeämätön taideporukka oli ensimmäisen kerran julkisuudessa järjestämällään kuvataiteen ja kädentaitojen harrastajien yhteisnäyttelyllä Urpolan Myllyllä 12.6. – 2.9.2007. Mukana oli 12 tekijää, suurimmalle osalle omien töiden saaminen julkisuuteen oli iso juttu. Pidettiin hyvänä ideana järjestää näyttely arjen ympäristössä ja pitää näin kynnys taiteen kokemiseen matalana. Näyttely järjestettiin perusteilla olevan yhdistyksen tukemiseksi.

Yhdistyksen perustamisidea oli lähtenyt taiteilija Peter Kaunilta, joka oli vetänyt Mikkelissä taidemaalauskursseja jo useamman vuoden ajan. Kursseilla koettiin tarpeelliseksi koota yhteen mahdollisimman monenlaisia kuvataiteesta ja kädentaidoista innostuneita henkilöitä toimimaan yhdessä.

Yhdistyksen perustajajäsenistä ja Mikkelangelot- taideyhdistyksen sieluista mainittakoon Peter Kaun ja Sirkka Venäläinen sekä Maija Yrjölä, Marjatta Kärjes, Eeva Tervonen, Pirjo Niilo-Rämä, Mia Tenhunen ja Liisa Lyytikäinen (nykyinen Leisaari).

Yhdistyksen nimeksi tuli Italian renessanssin yleisnero Mikkelangelon kaima, kävihän nimestä myös helposti ilmi yhdistyksen kotipaikka.

Luova yhdistys on vuosien mittaan kasvattanut jäsenmääräänsä lähes sataan.

Käsissäsi on kooste yhdistyksen kymmenestä toimintavuodesta. Siihen on koottu merkittävimmän tapahtumat vuosien varrelta. Osa tarinoista on ehkä unohtunut kirjata, mutta historiikki osoittaa kuitenkin kuinka toimivasta, aktiivisesta ja kasvavasta yhdistyksestä on kyse.

 

Lopuksi

Mikkelangelot Taideyhdistyksen 10-vuotis historiikki lähestyy loppuaan.

Se on vaatinut pientä uurastusta tekijöiltään yhdistyksen perustaja- ja alkuperäisjäseniltään Heini Kylliäiseltä ja Mia Tenhuselta.

Historiikki on tehty niiden lehtileikkeiden, pöytäkirjojen ja toimintakertomusten pohjalta, jotka ovat olleet saatavilla.

Taideyhdistyksen alkuvuosien tapahtumiin tuli mainintoja myös jäsenten omista yksityisnäyttelyistä nimineen, mutta yhdistyksen toiminnan ja näyttelyiden runsastuessa kaikkia näyttelyitä ja tekijöitä ei ole enää mainittu.

On ollut hienoa ja upeaa kokea yhdistyksen syntyminen ja seurata sen kasvamista suureksi taiteenharrastajia ja käsityöläisiä yhdistäväksi yhdistykseksi, joka on jo tuttu näky Mikkelin alueen tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Taideyhdistys tekee paljon yhteistyötä paikallisten tahojen ja muiden yhdistysten kanssa ja luo monimuotoisia tilaisuuksia niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin vanhuksillekin tuottaa omaa ja omannäköistä taidettaan.

Yhdistys tukee jäseniään toiminnallaan ja varmasti jäsenten on hienoa nähdä oma taidetyönsä näyttelyissä, osana suurempaa kokonaisuutta, yhdenvertaisena, yhtenä taidepiirin rikkautena.

Moni taiteilija on löytänyt yhdistyksestä voimaa ja rohkeutta omalle taiteelleen ja sen esittämiseen suurellekin yleisölle.

Kaikilla on oma tyylinsä ja jokainen on luova omalla tavallaan ja Taideyhdistys Mikkelangelot antaa jalansijan jokaiselle taideteokselle.

Kiitämme osaltamme yhdistyksen aktiivisia jäseniä, jota antoivat historiikkiin kuvia ja muita tarinoita ja muisteloita.

Kiitämme myös yhdistyksen pitkäaikaisia puheenjohtajia, Peteriä ja Sirkkaa yhdistyksen perustamisesta sekä hallituksen jäseniä, jotka vuorollaan ovat ottaneet vetovastuuta mukavien ja kaikille ihmisille suuntautuvien tapahtumien järjestelyssä.

Toivottavasti historiikki antaa mielenkiintoisen ja antoisan kuvan yhdistyksen polun kulusta näihin päiviin saakka ja antaa tunnustuksen jokaiselle olla ylpeä omasta panoksestaan yhdistyksemme hyväksi.

Toivotamme ”Mikkelangeloille ” luovaa ja antoisaa jatkoa seuraavienkin vuosien varrelle.

Kiittäen Heini Kylliäinen ja Mia Tenhunen