Vuosi 2008 oli Mikkelangelot Harrastajataiteilijayhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi.

Vuoden aikana yhdistyksen jäsenet pitivät ensimmäisiä yksityistaidenäyttelyitä erilaisilla teemoilla, materiaaleilla ja tekniikoilla toteuttaen mm. Mikkelin pääkirjaston Kirja Cafessa (Sirkka Venäläinen ja Marja-Terttu Tarvainen), seurakuntakahvila Tukipilarissa (Eeva Tervonen), Pieksämäen Iso-Pappilassa (Peter Kaun), Carolinan Kahvilassa Mikkelissä (Peter Kaun) sekä Mikkelin päiväkeskuksessa (Helena Purhonen).

Sirkka Venäläisen ja Reino Järvisen yhteisnäyttely Mikkeli-salissa

Taiteilijayhdistyksen jäsenten ensimmäinen 1-vuotisjuhlanäyttely pidettiin Mikkelin kansalaisopiston kuvataideopetuksen tiloissa Puistokadulla joulukuussa 2008. Pääosin näyttelyn työt olivat maalauksia, mutta mukana oli myös veistoksia, lasimaalauksia, ikoneita sekä käsitöitä, kaiken kaikkiaan noin 60 työtä.

Taideyhdistys oli yksivuotias ja niin innostunut, kerrottiin Länsi-Savon sivuilla.

Yhdistyksen puheenjohtaja Peter Kaun kertoi olleensa yllättynyt näyttelyn herättämästä kiinnostuksesta. Näyttelyssä kävi noin 250 kävijää.

Kerran kuukaudessa jäsenet kokoontuivat Puistokadulle taidepäivään työskentelemään yhdessä. Taidepäivän tarkoituksena oli oman työskentelyn lisäksi antaa mahdollisuus yhteisöllisyyteen sekä ajatusten ja kokemusten vaihtoon, töiden arviointiin ja ohjaamiseen, uuden oppimiseen, tutustumiseen uusiin tekniikkoihin ja työtapoihin, osaamisen jakamiseen sekä oman luovuuden löytämiseen sekä esilletulon rohkaisuun.

Muita vuoden 2008 tapahtumia olivat japanilaisen taidegraafikko Naoji Ishiyaman pitämä kipsivedos-grafiikkakurssi, maalausretket Neitvuorelle ja Ihastjärven Myllylle sekä kesäinen leiri Lohjalla Peter Kaunin ohjauksessa.

Mia Tenhunen teki yhdistykselle oman logon.

Jäseniä vuoden lopussa oli runsas 20.